Om Nils Aas Kunstverksted

Nils Aas Kunstverksted ligger i Straumen sentrum på Inderøy, hvor Nils Aas vokste opp. Vi har en fast samling kunst av Nils Aas som alltid står framme i gallerirommet, og mye mer på deponi. Nils Aas Kunstverksted har fem utstillinger årlig med norsk samtidskunst. Sommerutstillingen har alltid et ekstra fokus på kunsten til Nils Aas, gjerne sammen med andre kunstnere som har en forbindelse til Nils Aas. Ellers ønsker vi i utstillingsprogrammet å ha en balanse mellom nye og godt etablerte kunstnere, og gjerne med tilknytning til regionen. Gjennom Den Kulturelle Skolesekken har Nils Aas Kunstverksted undervisning på kunstverkstedet for alle alderstrinn. I 2009 fikk over 1600 barn og unge undervisning på kunstverkstedet.

Inderøy kommune kom tidlig på 90-tallet med et initiativ til å etablere et senter for formidling av Nils Aas sin kunst. Kunstneren selv var ikke avvisende til ideen, men hadde visse krav. Han ønsket ikke at det skulle bli et nedstøvet enmannsmuseum som ble en belastning for kommunen, men et sted med mye aktivitet. Nils Aas ønsket at senteret skulle ha et verksted hvor barn og unge kunne komme og prøve seg på å jobbe skulpturelt med forskjellige materialer, og at det skulle “være plass for Frans og Jakob” der - altså at Widerberg og Weidemann, og andre kunstnere også skulle få stille ut kunsten sin der. Slik ble konseptet for Nils Aas Kunstverksted til. Nils Aas var selv aktivt med i planleggingen og utformingen, og dro blant annet på studietur til Malmø for å se på gulvet i kunsthallen der. “Nils Aas veggen” er komponert og satt opp av Nils Aas selv. Verket Bauta, bygget av vedkubber, ble satt opp spesielt for Nils Aas Kunstverksted, og er Nils Aas’ hyllest til fiskere og håndverkere på Straumen (et lignende verk ble oppført ved Galleri F15 i 1985 med tittelen Mile).

Nils Aas Kunstverksted ble høytidelig åpnet 3. september 1996 av daværende kulturminister Åse Kleveland. Stiftelsen Nils Aas hadde ansvaret for driften fram til 1. januar 2010, da Nils Aas Kunstverksted ble tatt opp i den konsoliderte museumsenheten Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK). SNK har nå ansvaret for driften, men Stiftelsen Nils Aas eier fortsatt lokalene og kunstsamlingen. Nils Aas Kunstverksted har vært medlem av Den Gyldne Omvei siden starten i 1997. Venneforeningen til Nils Aas Kunstforening har vært en viktig støttespiller siden starten.