TORE REISCH

20. august - 13. november

Vises i Nils Aas Kunstverksted

Tore Reisch

Med treet i fokus og håndverket som et solid grunnlag lager Tore Reisch skulpturer med en kraftfull, poetisk fortellerstemme.

Reischs treskulpturer veksler mellom det taktile røffe, der man tydelig kan spore verktøyet og hånden i arbeid, og det glatte, mer polerte og myke.
Det møysommelige håndverket, med tradisjonelle verktøy henviser og på sin måte bakover i tid, og gir rom for fortellinger om tapt kunnskap, vekslingen mellom nærhet og distanse til naturen og menneskets handlinger, bruk og misbruk av dens ressurser gjennom tidene.  Kunsten har også blitt omtalt som politisk miljøaktivisme. Fortellingene Tore Reisch ofte griper ofte fatt i, og reflekterer ved, gjøres med en viss brodd, der relasjonen og kanskje disharmonien mellom naturen og det siviliserte menneske er et tilbakevennende tema. 

Når Reischs skulpturer vises i det særegne gallerirommet ved Nils Aas Kunstverksted, der man ikke kommer utenom den permanente Nils Aas installasjonen, harmonerer det godt. Reisch sine skulpturer har naturlig dialog med både monumentalverket «Bauta» og resten av den permanente Nils Aas installasjonen, «Liv og virke», der materialitet er høytstående.
 
Om sine egne arbeider sier Tore Reisch:
Igjennom mitt kunstnerskap har jeg laget skulpturer/installasjoner som på forskjellige måter, funderer hvordan mennesket er tilstede i naturen og motsatt. I utgangspunktet kommer ideene til å skape kunst ved å undersøke hvordan mitt samfunn lever med naturen i dag, og den radikale forandringen som har skjedd siden dannelsen av sivilisasjon. Jeg tolker aktuelle problemstillinger hvor samfunnet bruker naturen til sin fordel, og stiller problemstillingene opp mot mer langsiktige forestillinger om naturen. Skulpturene blir poetiske påstander, hvor skulpturene tar del i en stadig lengre fortelling.


Bilder fra TORE REISCH

Klikk på bildene for større versjon