PATRICK HUSE

9. september – 19. november

Vises i Leidangsgalleriet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Nils Aas Kunstverksted presenterer

PATRICK HUSE
i Leidangsgalleriet
Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Patrick Huse (f. 1948) har gjennom hele sin produksjon vært opptatt av, og tatt inn, landskapet og naturen i kunsten. Men naturen vises ikke som i det tradisjonelle landskapsmotivet. Huse utfordrer måten man gjennom den Nordiske tradisjonen har fremstilt landskapet i kunsten. Resultatet er en stadig utforskning av temaet «Landskap som sosial arena», et større prosjekt, hvor en rekke av arbeidene fordelt på fotogravyre og tresnitt nå vises i Leidangsgalleriet.

Hans tolkninger utforsker ofte det sosialt anliggende i landskapet, og forholder seg til vår kultur eller ukultur i møte med naturen. Arbeidene er utprøvende og konseptualistiske, basert på innhold og ikke direkte avbildninger. 

De siste 20 årene har Patrick Huse arbeidet intensivt med større museale prosjekter internasjonalt knyttet til landskap og sosiale relasjoner. Det har blitt gjennomført 26 større museale prosjekter i 6 forskjellige land i denne perioden.

Hans engasjement har også resultert i et større antall bøker som pedagogisk materiale for disse prosjektene. Forutsetningen for bokproduksjonen har vært forskning i en rekke land og tverrfaglig samarbeid med ulike akademikere og universiteter. Bøkene har også vært en del av pensum på en rekke høgskoler og universitet i inn og utland.


Bilder fra PATRICK HUSE

Klikk på bildene for større versjon