TORHILD AUKAN - RESONANS

22.april - 16.juli 2017

Vises i Leidangsgalleriet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Torhild Aukan - Resonans

Torhild Aukan bor i Trondheim og har atelier ved Lademoen Kunstnerverksteder.
I utstillingen ved Leidangsgalleriet viser hun fotobaserte arbeider hvor nærstudier av figurasjoner tar motivet mot det abstrakte og det usagte.
Det fotografiske er utgangspunkt for Torhild Aukan sine cyanotopier på finér og metall. Motivkretsen er natur, portretter og kroppsdetaljer, og de store formatene blir utsatt for dagslys som en del av fremkallingen.

Store flater i bjørkefiner og metall er gjenstand for eksponering gjennom cyanotopiteknikken. Framkallingen er langsomme prosesser hvor natur bidrar til å danne motivet, i tillegg er natur som fenomen et hovedtema i Aukans motivkrets, hvor den skjøre forbindelsen mellom menneske og natur understrekes av møtet mellom det fotografiske og den underliggende trestrukturen. 

Cyanotopiene får gjennom fremkallingsprosessen en vakker blåfarge, som koblet med portrettenes overnaturlige størrelse beveger bildene mot det abstrakte.
Overdimensjonerte portretter og enorme flater bidrar til å skape en nærhet mellom motiv og betrakter. Og nærheten til natur, og menneskets relasjon til naturen er et gjennomgående tema i Aukans kunstnerskap. Delingen av en felles sårbarhet. Er naturen menneskets arena eller er mennesket selv natur?

Fotoet som sannhetsvitne får en ny betydning gjennom Aukans kunst, - ved at hennes store formater bærer fram et sterkt engasjement for synet på mennesket som en del av naturen.

Utstillingen vises i Leidangsgalleriet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter.


Bilder fra TORHILD AUKAN - RESONANS

Klikk på bildene for større versjon