Småskoletrinnet

Å se med hendene

Tilbud rettet mot 3. trinn

Tilbudet innebærer leire og skulptur på verkstedet og aktiviteter ute i Muustrøparken.
Vi øver på å se med hendene og utforsker materialer med fokus på form, glede og mestring.

Å møte Flyndra til Nils

Tilbudet er rettet mot de minste ved småskoletrinnet og barnehager.

Barna får bli kjent med skulpturene i Muustrøparken og bruker alle sanser i møte mellom skulptur og natur.
På verkstedet får elevene jobbe med hendene og lager sin egen flyndre.De skal få kontakt med et materiale for kanskje første gang og vi har utprøvning og lek med plastiske materialer.

Mellomtrinnet

Møte med skulptur

Fast tilbud rettet mot 5. - 7. trinn.

Elevene blir kjent med Nils Aas sitt liv og virke som billedhogger. Tilbudet inneholder aktiviteter ute i Muustrøparken, dialog om kunsten i galleriet og leireskulptur på verkstedet. Det praktiske arbeidet med leire blir redskap for refleksjon, form, glede og mestring.

Ungdomstrinnet

Utviklingsprosjekt - “Nye Nils Aas Kunstverksted”

Tilbud rettet mot 9. og 10. trinn

Tverrfaglig prosjekt med kompetansemål fra arkitektur og norsk. Elevene skal planlegge og visualisere ny utforming av vårt verksted og får mulighet til å være med å utvikle de nye planene for “Nye Nils Aas Kunstverksted”. Vi ser frem til å høre hvordan DERES ønsker er for fremtiden.

Levende strek

Fast tilbud rettet mot 8. trinn

Elevene utforsker forskjellige tilnærmingsmetoder til tegning som redskap. Det legges det vekt på å frigjøre seg fra tegning som noe “fint”, til strek og mestring gjennom ulike metoder. Ute i Muustrøparken og inne i galleriet fordyper vi oss i historier om skulpturer, uttrykk og form, og jobber med skisse som redskap for refleksjon av skulptur.

Å tegne etter Nils

Tilbud rettet mot 8. trinn

Tegnekurset foregår i perioder hvor vi har utvidet fokus på Nils Aas sin produksjon og hans virke som avistegner. For Nils Aas var det evnen til å uttrykke et budskap og å skape karakter, bevegelse og liv på arket som avgjorde om det var en “bra” tegning. Vi ønsker gjennom dette å jobbe med holdningen til egen strek, mestring og glede i arbeidet med tegning.

Videregående

Papir workshop

Tilbud rettet mot estetiske fag, VGS.

Vi ønsker klasser fra VGS velkommen til en dag med Nils Aas sin kunst knyttet opp mot praktisk arbeid og kreativ prosess på verkstedet. Vi legger til rette for gleden over å mestre, og vil tilby en aktiv og positiv dag med et bredt spekter av innhold.

Last ned vår brosjyre for mer informasjon (høyreklikk og velg ‘lagre lenke som’ hvis du ikke får opp PDF-en).

ARKITEKTMODELL WORKSHOP


Å kunne oppleve ulike materialer og skape en tredimensjonal form er en sentral del av opplevelsen når barn og unge besøker Nils Aas Kunstverksted.

Ulike former for arbeid inne på verkstedet inngår i alle formidlingstilbudene som tilbys gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Nils Aas Kunstverksted arbeider kontinuerlig med å utvikle formidlingstilbudet også ved å utvikle utstillinger som er særlig rettet mot tilbud til DKS og ved å produsere vandreutstillinger for turné.Verkstedet benyttes også av den kommunale Kulturskolen og andre grupper som ønsker et tilbud inne på verkstedet.

Verkstedet er tilgjengelig for barn og unge som besøker museet sammen med foresatte. Her kan de finne tre og leire til skulpturarbeid, og materiell til tegning og maling.